Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

„Czas przemian - czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka”, 10-11 października 2013 r., Warszawa

Data dodania: 16.01.2013

Telefony komórkowe, Internet, komputery i technologie mobilne już na stałe wpisały się do pejzażu codzienności, a coraz więcej spośród codziennych czynności realizuje się w świecie cyfrowym. Swobodny (choć jeszcze nie dla wszystkich) dostęp do informacji powoduje zmiany kulturowe, dostrzegalne we wzorcach zachowań współczesnego człowieka we wszystkich sferach życia. Przemiany te w oczywisty sposób determinują zakres kompetencji, które są niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jakie kompetencje są dziś każdemu niezbędne i jaką rolę w procesie ich kształtowania mogą odegrać biblioteki oraz inne ośrodki informacji. Ponieważ do problemu kompetencji chcielibyśmy podejść możliwie szeroko, proponujemy kilka podstawowych wątków tematycznych: kulturowy, medialny, edukacyjny, obywatelski i zdrowotny. Wątkiem nadrzędnym będzie wątek będzie wątek bibliotekoznawczy, w ramach którego chcielibyśmy zająć się pogłębioną refleksją bibliotekoznawczą.

Tematyka konferencji

W ramach rozważań dotyczących wątku kulturowego chcielibyśmy skupić się na takich problemach, jak rola i zadania bibliotek oraz innych ośrodków informacji we współczesnym świecie, możliwości ich współpracy w tworzeniu zasobów i rozwijaniu społecznego cultural literacy, kompetencjach kulturowych i obiegu kultury w mediach cyfrowych. Wątek medialny zostałby poświęcony przede wszystkim takim zagadnieniom, jak dostęp do nowych mediów w Polsce, poziom kompetencji informatycznych i informacyjnych oraz walka z wykluczeniem cyfrowym.

Kolejny obszar rozważań dotyczyłby edukacji i nauki - przede wszystkim w perspektywie kształcenia ustawicznego, konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wyzwania, jakim jest rozbudzanie ciekawości świata oraz ewoluującego modelu edukacji i nauki. Chcielibyśmy poruszyć też wątek informacji zdrowotnej: jej dostępności dla użytkowników, ich zainteresowania oraz umiejętności korzystania w kontekście partnerskiej roli pacjenta w decyzjach dotyczących jego zdrowia. Z wątkiem obywatelskim wiąże się udział ośrodków informacji w rozbudzaniu i zwiększaniu zaangażowania jednostki w życie społeczności - lokalnej, regionalnej, narodowej, ponadnarodowej. Wątek bibliotekoznawczy ma być swoistym podsumowaniem oraz zebranie refleksji dotyczących roli bibliotek we współczesnym świecie.

Pierwszego dnia konferencji, podczas sesji plenarnej, zaprezentowane zostaną rozważania dotyczące kompetencji, jakie powinien posiadać współczesny człowiek. Drugiego dnia, podczas wystąpień w ramach kolejnych sesji tematycznych, zaprezentowana zostanie rola bibliotek i innych ośrodków informacji w procesie kształtowania poszczególnych typów kompetencji oraz możliwości. W ten sposób przedstawione zostaną wszelkie możliwości działań, jakie mogą być podejmowane w bibliotekach i innych ośrodkach informacji w procesie kształtowania kompetencji niezbędnych współczesnemu człowiekowi.

Zaproszenie do udziału w konferencji

Konferencja jest przede wszystkim skierowana do specjalistów bibliologii i informatologii oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych rolą informacji we współczesnym świecie. Omawiane wątki są też ważne w perspektywie działalności bibliotek i innych ośrodków informacji, dlatego też drugą - niemniej ważną - grupę uczestników stanowią dyrektorzy bibliotek i bibliotekarze oraz przedstawiciele rozmaitych instytucji kultury. Kolejną grupą adresatów konferencji są pracownicy organizacji pozarządowych, które są silnie zaangażowane w budowę społeczeństwa obywatelskiego, w którym szczególną wartością jest informacja i wiedza oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji rządowych.

Informacje dla Autorów wystąpień

Podczas konferencji autorzy będą mogli występować z referatami oraz wziąć udział w sesji posterowej, do której zapraszamy również studentów i doktorantów.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 7 kwietnia 2013 r. na adres Instytutu Informacji Naukowej lub drogą mailową czasprzemian.czaswyzwan@gmail.com. Informacja o przyjęciu tematu wystąpienia lub prezentacji posterowej zostanie przesłana autorom do 6 maja 2013 r.

Autorzy wystąpień oraz prezentacji posterowych proszeni są o dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł do 15 września 2013 r.

Pełny tekst referatu należy przesłać pocztą elektroniczną do 10 października 2013 r. Wybrane teksty zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe wytyczne autorzy otrzymają wraz z informacją o przyjęciu tematu wystąpienia.

Udział w konferencji

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji (bez wystąpienia lub udziału w sesji posterowej) proszone są o nadsyłanie zgłoszeń drogą tradycyjną lub elektroniczną do 15 września, wraz z opłatą konferencyjną w wysokości 350 zł.

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy mają zapewnione:

  • materiały konferencyjne
  • wyżywienie (catering w przerwach kawowych, bankiet 1. dnia konferencji, lunch 2. dnia konferencji)
  • publikację pokonferencyjną

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP