Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Warsztaty „Edukacja informacyjna i medialna w szkole”, 20 lutego 2013 r., Wrocław

Data dodania: 22.01.2013

20 lutego 2013 r. w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu w godzinach 9.00 - 16.00 odbędą się warsztaty dla nauczycieli oraz bibliotekarzy pt. „Edukacja informacyjna i medialna w szkole”. Głównym organizatorem warsztatów jest Komisja ds. Edukacji Informacyjnej, która działa w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Warsztaty są nieodpłatne.

Opis warsztatów:

Warsztaty mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi potrzebnych do opracowania strategii edukacji informacyjnej i medialnej (EIM) w ich instytucjach, a docelowo do włączenia EIM do programów nauczania. Aby stworzyć z sukcesem taki program na forum szkoły, niezbędna jest współpraca administracji, nauczycieli i bibliotekarzy.

Ogólna tematyka warsztatów zamyka się w trzech hasłach: Umożliwić, Zachęcić, Zobowiązać.

  • Umożliwić - stworzenie programu EIM.
  • Zachęcić - przez pokazanie jak EIM można wykorzystać w pracy z uczniami.
  • Zobowiązać - nauczycieli do włączenia elementów EIM do lekcji.

Prowadzący:

Dr Albert Boekhorst jest Holendrem. Do 2009 r. pracował na Uniwersytecie w Amsterdamie. Obecnie jest wizytującym profesorem na Wydziale Informacji Naukowej Uniwersytetu w Pretorii (RPA).

Członek Sekcji IFLA Information Literacy (Edukacja Informacyjna), członek zarządu ENSIL (zob. Proklamacja ENSIL „Biblioteka w każdej szkole”: www.ensil-online.org/site/). Doświadczony trener. Współtwórca wielu publikacji z zakresu edukacji informacyjnej i medialnej wydanych pod egidą IFLA, UNESCO i innych organizacji międzynarodowych.

Organizatorzy zapewniają na warsztatach tłumacza.

Organizatorzy:

Komisja ds. Edukacji Informacyjnej (KEI) działa w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Misją KEI jest popularyzowanie edukacji informacyjnej (Information Literacy Education), czyli metod kształcenia rozwijających umiejętności skutecznego poszukiwania i efektywnego wykorzystywania informacji. KEI tworzy i propaguje programy służące podniesieniu kompetencji informacyjnych użytkowników bibliotek i kształceniu trenerów Information Literacy. Komisja przygotowuje raporty, tłumaczy na język polski i upowszechnia najnowsze publikacje dotyczące edukacji informacyjnej.

W zakresie jej działania leży także śledzenie i popularyzowanie trendów związanych ze sposobami docierania, selekcji i wykorzystywania informacji przez użytkowników z różnych grup wiekowych i środowisk.

oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Koordynatorzy:

Merytoryczni:

  • Zuza Wiorogórska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, KEI)
  • Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkoła Wyższa, KEI)
  • Renata Piotrowska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego)

Organizacyjni:

  • Beata Malentowicz (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu)

Zgłoszenia proszę kierować: b.malentowicz@wroclaw.dbp.wroc.pl 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP