Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Konferencja naukowa „Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r.”, 23 maja 2013 r., Poznań

Data dodania: 21.02.2013

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową nt: „Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r.”, która odbędzie się w Poznaniu w siedzibie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w dniu 23 maja  2013 roku.

W programie przewidziane są między innymi referaty wprowadzające dr Sybilli Stanisławskiej-Kloc i dr Agnieszki Vetulani z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Doroty Sokołowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Lidii Geringer de Oedenberg, posłanki Parlamentu Europejskiego. W konferencji - obok przedstawicieli środowiska prawniczego - przewidywany jest udział reprezentantów parlamentu (Komisji Kultury Sejmu RP), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, Filmoteki Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiej Izby Książki, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, ZAiKS-u, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

Organizatorzy, kierując zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji i wygłoszenia referatu, zwracają się do chętnych autorów, o zgłoszenie takiego zamiaru do dnia 15 kwietnia br.

Sam udział, upoważniający także do zabrania głosu w dyskusji oraz zgłoszenia referatu do publikacji pokonferencyjnej, proszę potwierdzić do 15 maja br.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy harmonogram wraz z wykazem referatów i panelistów zostanie ogłoszony po 15 kwietnia br. Formularze prosimy przesyłać na adres m.slocinska@wsus.poznan.pl lub listownie na Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 26.

Z poważaniem
doc. dr Ryszard Hayn
Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej WSUS

Wszelkie pytania prosimy kierować do:
Ryszard Hayn, tel. 061 886 28 44 r.hayn@wsus.poznan.pl
Magdalena Słocińska, tel. 061 886 28 33 m.slocinska@wsus.poznan.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP