Polecamy

Konferencja naukowa „Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r.”, 23 maja 2013 r., Poznań

Data dodania: 21.02.2013

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową nt: „Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r.”, która odbędzie się w Poznaniu w siedzibie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w dniu 23 maja  2013 roku.

W programie przewidziane są między innymi referaty wprowadzające dr Sybilli Stanisławskiej-Kloc i dr Agnieszki Vetulani z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Doroty Sokołowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Lidii Geringer de Oedenberg, posłanki Parlamentu Europejskiego. W konferencji - obok przedstawicieli środowiska prawniczego - przewidywany jest udział reprezentantów parlamentu (Komisji Kultury Sejmu RP), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, Filmoteki Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiej Izby Książki, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, ZAiKS-u, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

Organizatorzy, kierując zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji i wygłoszenia referatu, zwracają się do chętnych autorów, o zgłoszenie takiego zamiaru do dnia 15 kwietnia br.

Sam udział, upoważniający także do zabrania głosu w dyskusji oraz zgłoszenia referatu do publikacji pokonferencyjnej, proszę potwierdzić do 15 maja br.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy harmonogram wraz z wykazem referatów i panelistów zostanie ogłoszony po 15 kwietnia br. Formularze prosimy przesyłać na adres m.slocinska@wsus.poznan.pl lub listownie na Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 26.

Z poważaniem
doc. dr Ryszard Hayn
Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej WSUS

Wszelkie pytania prosimy kierować do:
Ryszard Hayn, tel. 061 886 28 44 r.hayn@wsus.poznan.pl
Magdalena Słocińska, tel. 061 886 28 33 m.slocinska@wsus.poznan.pl

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP