Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Konferencja „Cyfryzacja oraz wydawnictwa elektroniczne a zbiory tradycyjne w województwie podkarpackim”, 17 kwietnia 2013 r., Przemyśl

Data dodania: 07.03.2013

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu, Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg w Rzeszowie i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu zapraszają na regionalną konferencję „Cyfryzacja oraz wydawnictwa elektroniczne a zbiory tradycyjne w województwie podkarpackim”, która odbędzie się 17 kwietnia 2013 r. w Przemyślu.

Patronat nad konferencją objęli Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Prezydent Miasta Przemyśla, natomiast patronat medialny „Poradnik Bibliotekarza”, „Przemyski Przegląd Kulturalny”, „Życie Podkarpackie” i „Gazeta Przemyska”.

Cyfryzacja jest nowym rodzajem działalności, pozwalającym na udostępnianie szerokiej grupie odbiorców zasobów bibliotek tradycyjnych. Rosnąca grupa użytkowników bibliotek cyfrowych sprawia, że są one ważnym i zauważalnym ogniwem w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Równocześnie trwa zainteresowanie zbiorami podstawowymi przechowywanymi w bibliotekach. Zalety jednych i drugich kolekcji są niepodważalne. A może mają rację ci, którzy przewidują schyłek tradycyjnego bibliotekarstwa?

Zgłębianie tematu cyfryzacji zbiorów jest obecnie nieodłącznym elementem doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. Z tego też względu celem naszej konferencji jest wskazanie na techniczne i praktyczne aspekty tworzenia kolekcji cyfrowych, jak również na projekty, koncepcje cyfryzacji zbiorów oraz doświadczenia wynikające z ich wdrażania w podkarpackich bibliotekach. Chcemy również uwypuklić znaczenie dotychczasowych metod udostępniania oraz wartość, użyteczność i przystępność wydawnictw papierowych.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP