Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Konferencja „Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym”, 20 września 2013 r., Słupsk

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają 20 września (piątek) 2013 roku na II konferencję naukową poświeconą ekologii informacji pod hasłem „Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym” - pod patronatem Starosty Powiatu Słupskiego i Prezydenta Miasta Słupska.

Ekologia informacji to nowa, niezwykle ważna dyscyplina nauki, która podejmuje problemy związane z selekcjonowaniem informacji, kształtowaniem odpowiedzialności za jakość informacji na poziomie regionalnym, ukazaniem zagrożeń wynikających z braku dbałości o jej poziom. Jest to szczególnie istotne obecnie, w momencie przekształcania się polskiego społeczeństwa w społeczeństwo wiedzy. Niezwykle ważne jest dlatego uzmysłowienie polskiemu społeczeństwu roli informacji w czasie, kiedy mamy do czynienia z zanieczyszczaniem infosfery informacjami nieistotnymi, nieprawdziwymi, pseudoinformacjami (informowanie rozwlekłe, ogólnikowe, niejasne); dezinformacją (zmyślanie, zatajanie, przekręcanie) czy parainformacjami (nietrafne domniemywania).
Celem naszej konferencji będzie także ukazanie roli placówek edukacyjnych i bibliotek w procesie tworzenia i upowszechniania informacji, bowiem kształtowanie właściwej postawy i kultury informacyjnej rozpoczyna się w miejscu powstawania i wykorzystywania informacji.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy wszystkich bibliotekarzy, nauczycieli, pracowników naukowych oraz inne osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane dzięki dotacji z Urzędu Miasta Słupsk.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:

 • Badanie wartości informacji;
 • Odpowiedzialność za informację i związane z tym skutki społeczne;
 • Relacje między informacją a zdrowiem człowieka (np. uzależnienia - przymus bycia w Sieci, alienacja; stres informacyjny);
 • Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;
 • Ocena jakości usług informacyjnych;
 • Informacja naukowa wobec zachodzących zmian;
 • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
 • Badanie metod przechowywania informacji;
 • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
 • Selekcja (usuwanie informacji, które utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
 • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
 • Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.

Ważne terminy:

 • do 15.06.2013 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań)
 • do 30.07.2013 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
 • do 30.07.2013 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów. Osoby zgłaszające referaty otrzymają pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut. Do dyspozycji referentów podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny.

Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl
albo tradycyjną na adres:

Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22c
76-200 Słupsk
z dopiskiem „Konferencja”

Osoby planujące wystąpienie prosimy o wypełnienie i podpisanie powyższego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą tradycyjną na adres:

Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22c
76-200 Słupsk
z dopiskiem „Konferencja”

lub e-mailem (skan) na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl albo sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:

dr Beata Taraszkiewicz
b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl
tel. (59) 8405400

Pani Urszula Kłos
sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl
tel. (59) 8405456

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP