Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Cykl warsztatów pt. „Psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza”

Zapraszamy na cykl zajęć dotyczących kompetencji psychologicznych bibliotekarza. Trzy niezależne warsztaty odbędą się w kwietniu i w maju br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Przedstawione zostaną psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza, ze szczególnym uwzględnieniem strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w miejscu pracy. 

Cykl składa się z trzech warsztatów: 

I Doskonalenie kompetencji psychologicznych w pracy bibliotekarza - 25 kwietnia 2013 

Zajęcia poświęcone problematyce rozwijania kompetencji w zawodzie bibliotekarza umożliwiają zapoznanie się z różnymi elementami sytuacji pracy, takimi jak: obciążenia w pracy bibliotekarza, prestiż wykonywania zawodu, stres w pracy a efektywność wykonywania czynności zawodowych, sposoby redukowania napięcia emocjonalnego w relacjach z czytelnikami, praca w zespole, budowanie poczucia własnej wartości.

II Autoprezentacja w kontaktach społecznych - nawiązywanie kontaktu i kreowanie wizerunku - 16 maja 2013

Celem zajęć jest poznanie najbardziej efektywnych strategii prezentowania siebie oraz placówki bibliotecznej, sposobów kreowania wizerunku, eksponowania tych cech, na których najbardziej nam zależy oraz niwelowania aspektów mogących budować negatywne nastawienie wobec człowieka i organizacji.

III Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy bibliotekarza - 23 maja 2013

Moduł poświęcony zagadnieniom radzenia sobie ze sporami i konfliktami występującymi na linii:bibliotekarz-czytelnik oraz w stosunkach między przełożonym a podwładnym. Celem zajęć jest pokazanie różnych, konkretnych i efektywnych zachowań, których zadaniem jest doprowadzenie do rozwiązania sytuacji konfliktowych.

Zajęcia prowadzić będzie dr Rafał Bodarski - trener i konsultant w zakresie psychologicznego treningu grupowego. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Prowadzi warszataty i treningi dla pracowników bibliotek w całej Polsce. 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 11.00 do 15.00. Ceny:

  • cały cykl - 3 spotkania - 420 zł netto, cena dla członków SBP - 400 zł netto, 
  • jedno spotkanie - 150 zł netto, cena dla członków SBP - 140 zł netto.

Ceny obejmują: udział w cyklu lub w poszczegółnych spotkaniach, materiały edukacyjne, serwisy kawowe, certyfikat. Dla uczestników całego cyklu zajęć przewidziano zniżkę.

Istnieje możliwość zapisu na cykl szkoleń, jak i na poszczególne moduły. 

Zajęcia odbywać się będą metodą wykładów oraz ćwiczeń przy wykorzystaniu mi.in. gier edukacyjnych. Uczestnicy otrzymają certyfikaty, a także komplet materiałów edukacyjnych. 

Osoby do kontaktu: Małgorzata Szmigielska - tel. 22 6082825, Małgorzata Woźniak - 22 6082827, mail: biuro@sbp.pl

Liczba miejsc ograniczona. 

Formularz rejestracji

Program warsztatów

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP