Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

XIV Forum ADO/ABI, 23 maja 2013 r., Warszawa

Centrum Promocji Informatyki zaprasza udziału w XIV Forum ADO/ABI, które odbędzie się w Warszawie w dniu 23 maja 2013 r.

XVI Forum ADO/ABI poświęcone będzie w większości praktycznym zagadnieniom związanym ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Forum otworzy wykład dra Wojciecha Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, poświęcony niezwykle istotnemu zagadnieniu, jakim są sektorowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich losy w związku z projektowanym przyjęciem rozporządzenia UE zastępującego dyrektywę o ochronie danych osobowych. Kolejne dwa wykłady poświęcone będą zagadnieniom, przed którymi coraz więcej administratorów danych osobowych staje na co dzień - problemowi wpływu przepisów USA na sytuację administratorów danych w Polsce oraz przetwarzaniu danych osobowych w chmurze. Kolejny wykład, zamykający pierwszą część Forum, dotyczyć będzie wybranych problemów związanych z przetwarzaniem takich szczególnych kategorii danych osobowych, jak dane osobowe kontrahentów biznesowych, dane służbowe oraz dane pracownicze.

W drugiej części Forum wysłuchamy prezentacji wiążących się szczególnie z praktyką funkcjonowania ABI. Pierwsza z nich dotyczyć będzie problemów związanych ze skargami na przetwarzanie danych osobowych. Druga natomiast poświęcona zostanie problemowi wzajemnych relacji pomiędzy ABI, a GIODO, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zgłaszania do GIODO incydentów bezpieczeństwa.

W programie m. in.:

  • Projekt rozporządzenia UE a sektorowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych - dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • FATCA, SOX, e-Discovery Obligations. Jak przepisy prawa USA wpływają na prawa i obowiązki administratorów danych w Polsce - mec. Anna Kobylańska
  • Przetwarzanie danych osobowych w chmurze w administracji publicznej - r.pr. dr Arwid Mednis
  • Dane B2B, dane kontrahentów, dane służbowe, dane pracownicze? - adw. dr Paweł Litwiński
  • Jak radzić sobie ze skargami osób, których dane przetwarzamy? - Maciej Kołodziej, Maciej Pajęcki
  • ABI w relacjach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Leszek Kępa

Więcej o prelegentach.

Szczegółowe informacje: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2013/ado/index.php

XIV Forum ADO/ABI portal sbp.pl objął swoim patronatem medialnym.

Więcej o Forum:

2012 rok obfitował w nowości w prawie ochrony danych osobowych - wystarczy wymienić projekt rozporządzenia UE zastępującego dyrektywę o ochronie danych osobowych, założenia do projektu nowelizacji polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz nowelizację ustawy Prawo telekomunikacyjne. Tymczasem prace nad nowymi aktami prawnymi trwają i nie należy o nich zapominać, niemniej administratorzy danych osobowych stają na co dzień przed praktycznymi problemami związanymi z wykonywaniem już istniejących przepisów. Dlatego XVI Forum ADO/ABI poświęcone będzie w większości praktycznym zagadnieniom związanym ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP