Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Biblioteki w kulturze kresów. Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świecie”, 28 października 2013 r., Opole

Data dodania: 12.06.2013

W międzynarodowej komunikacji społecznej ważną funkcję spełniają instytucje społeczno-kulturalne za jakie uznaje się biblioteki. W każdej epoce historycznej rozwijały się one w ścisłym związku z kulturą danego narodu. Zmiany granic Rzeczpospolitej sprawiły, że znaczące ośrodki kultury, w tym także biblioteki pozostawały poza obszarem państwa. Zbiory i kolekcje poloników kresowych znalazły się w wielu instytucjach zagranicznych oraz emigracyjnych na świecie.

Dobra te zostały rozproszone i w dużym stopniu zniszczone, dlatego też ważnym zadaniem nauki polskiej jest przypominanie o tych faktach i popularyzowanie dorobku twórczego przedstawicieli polskiej kultury, którym zawdzięczamy prace przy ocalaniu tego dziedzictwa i naszej kulturowej tożsamości. Konferencja ma być wkładem w badania nad dokumentacją polskiej kultury na obczyźnie, szczególnie za obecną wschodnią granicą Polski po 1945 r.

O tych i innych problemach chcemy dyskutować podczas planowanej interdyscyplinarnej konferencji naukowej.

Zapraszamy do udziału pracowników nauki i studentów, teoretyków i praktyków przedmiotu.

W roku 2011 odbyła się pierwsza edycja kresowego cyklu pt. Kresowianie na Śląsku Opolskim, w 2012 – druga pt. Kresowianie na świecie. Zgromadziły one wielu uczestników z ośrodków akademickich Polski i zagranicy. Podjęty temat nie został wyczerpany. Organizatorzy idąc tym tropem podjęli się kontynuowania przedsięwzięcia z nadzieją na zainteresowanie nim szerokich kręgów ludzi nauki i kultury w kraju i za granicą.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji i imprezach towarzyszących. Szczegółowy program podany zostanie w końcu lipca.

Informacje organizacyjne:

Na zgłoszenia tematów referatów wraz z abstraktami w języku polskim i angielskim organizatorzy czekają do końca lipca 2013 r.

Sekretariat Konferencji: mgr Krzysztof Harupa - krzhar@wp.pl

Planowane są także:

  • warsztaty dla bibliotekarzy pochodzących z Litwy, Ukrainy i Białorusi
  • bogaty program kulturalno-naukowy (promocje książek, wystawy, spotkania naukowe oraz spektakle artystyczne)

Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Koszyty:

150 zł - płatne do końca sierpnia 2013 r. z dopiskiem Konferencja: BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓW

Konto bankowe: Bank BGŻ 62 2030 0045 1110 0000 0247 2780

Opłata dotyczy osób chcących skorzystać z noclegu. W ramach opłaty gwarantujemy: nocleg ze śniadaniem oraz obiad w dniu konferencji, materiały konferencyjne.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP