Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

IX edycja konferencji z cyklu „Badania naukowe. Nowe procedury awansów naukowych - stan prawny od 1 października 2013 r.”, 17 września 2013 r., Warszawa

Data dodania: 19.07.2013

Termin: 17 września 2013 r. (wtorek)
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

  • 460 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 6 września 2013 r.
  • 560 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 7 września 2013 r.

Powyższy koszt obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie ze strony internetowej organizatora i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Rezygnacja z udziału po 10 września 2013 r. lub nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50, tel. (22) 870 69 10 (78), fax (22) 870 69 95, e-mail: biuro@cpi-sk.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP