Polecamy

Konferencja „openGLAM 2013 - Otwarte zasoby kultury”, 11-12 października 2013 r., Warszawa

Data dodania: 05.08.2013

11-12 października 2013 r. w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki odbędzie się konferencja openGLAM 2013 - Otwarte zasoby kultury. Jest to pierwsza w Polsce konferencja na temat idei open GLAM - nowego sposobu myślenia o misji instytucji kultury i sposobach korzystania z jej zasobów.

Do 31 sierpnia można nadsyłać propozycje sesji, warsztatów i wystąpień.

Rejestracja już otwarta.

Głównym celem konferencji openGLAM 2013 jest prezentacja najlepszych przykładów inicjatyw już zrealizowanych oraz dyskusja nad zaletami otwartości i stawianymi przez nią wyzwaniami. Szczególną uwagę chcemy poświęcić zagadnieniom edukacyjnym oraz prawnym. Konferencja openGLAM 2013 będzie okazją do spotkania osób doświadczonych we wdrażaniu inicjatyw otwartościowych z osobami i instytucjami, które zamierzają realizować tego rodzaju projekty. Do udziału zapraszamy pracowników instytucji kultury i dziedzictwa, coraz częściej określanych jako część sektora GLAM jak również osoby współpracujące z tymi instytucjami oraz prowadzące projekty z wykorzystywaniem ich zbiorów: badaczy, animatorów kultury, twórców i pracowników organizacji pozarządowych.

Organizatorami konferencji są: Zachęta Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Cyfrowe oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Konferencja jest częścią projektu Otwarta Zachęta.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP