Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

VII Konferencja „Szkolne Centra Multimedialne - biblioteka jako centrum wspomagania”, 8 października 2013 r., Wrocław

Data dodania: 03.09.2013

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu zapraszają bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych oraz publicznych na VII Konferencję dla bibliotekarzy z cyklu Szkolne Centra Multimedialne, która odbędzie się 8 października 2013 roku.

Temat przewodni tegorocznej konferencji - Biblioteka jako centrum wspomagania - wynika z nowych zadań postawionych bibliotekom, zarówno pedagogicznym jak i szkolnym, zadań na rzecz wsparcia pracy nauczycieli, szkoły czy placówki.

Proponowana tematyka konferencji ma na celu przybliżenie zagadnień dotyczących działań związanych z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania szkół w wykorzystywaniu TIK, inicjowaniu i promowaniu edukacji informacyjnej oraz czytelniczej i medialnej. Podczas obrad zostaną również zaprezentowane przykłady dobrej praktyki w opisanym powyżej zakresie, a także działania bibliotek na rzecz wspomagania szkół i placówek oświatowych.

 

Konferencja jest nieodpłatna.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP