Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

IV Forum informatyki w instytucjach kultury (muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury) „Nowe media Internetu dla promocji instytucji kultury”, 2-3 października 2013 r., Warszawa

Promocja instytucji kultury i organizacji w coraz większym stopniu polega na sprawnym i efektywnym prowadzeniu komunikacji internetowej. Nowe media, określają powszechnie internetowe kanały dystrybucji informacji, ale także pola interaktywnego dialogu z publicznością. Dzięki platformom społecznościowym publiczność posiada dziś głos, która trafia bezpośrednio do organizacji szybko jak nigdy wcześniej.

Jakie są aktualne możliwości nowych mediów? Jakie narzędzia powinni stosować specjaliści ds. komunikacji? Jakie pojawiają się trendy?

Kolejna edycja Forum Informatyki w Instytucjach Kultury to przegląd kluczowych zagadnień związanych z promocją w Internecie. W perspektywie dynamicznej przemiany (malejące znaczenia) mediów klasycznych i wzroście siły Internetu zastanowimy się wspólnie wraz z ekspertem dr Mirosławem Filiciakiem, jak zmienia się uczestnictwo w kulturze.

W ramach forum przewidujemy prelekcje o Social Media (Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest), a także blogosferze. Co ważne w programie oferujemy również prelekcję dotyczącą języka komunikacji internetowej. Nie zabraknie także tematów związanych z narzędziami wspierającymi procesy komunikacji internetowej (prawie wszystko, co trzeba wiedzieć o Google Analytics, przegląd aplikacji internetowych wspierających zarządzanie organizacją).

Termin: I część odbędzie sie 2 października, II część w styczniu 2014
Miejsce: Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa, ul. Pory 78, V piętro

Koszt:

  • 390 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym do dnia 25 września 2013 r.
  • 490 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym od dnia 26 września 2013 r.

Koszt udziału jednej osoby w forum dla przedstawicieli biznesu wynosi: 700 zł + 23% VAT

Powyższy koszt obejmuje: udział w forum, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie z naszej strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP