Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Seminarium „Indeksowanie czasopism w bazach danych”, 20 listopada 2013 r., Warszawa

Data dodania: 05.09.2013

Centrum Promocji Infortyki zaprasza na seminarium „Indeksowanie czasopism w bazach danych”, które odbędzie się 20 listopada 2013 roku w Warszawie.

Program: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2013/icbd/index.php
Termin: 20 listopada 2013 r. (środa)
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

  • 460 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym do dnia 8 listopada 2013 r.
  • 560 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym od dnia 9 listopada 2013 r.

Koszt udziału jednej osoby w forum dla przedstawicieli biznesu wynosi:

  • 700 zł + 23% VAT

Powyższy koszt obejmuje: udział w seminarium, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie z naszej strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Rezygnacja z udziału po 13 listopada 2013 r. lub nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki.

Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Patronatem medialnym seminarium jest portal sbp.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP