Polecamy
55,00 PLN

Książkę tworzą trzy merytorycznie wyróżniające się części: prezentacja unikalnej... więcej >

Konferencja „Rozwój kompetencji pracowników bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy szkół”, 10-12 października 2013 r., Warszawa

Data dodania: 11.09.2013

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Adresaci: dyrektorzy bibliotek pedagogicznych, kierownicy filii bibliotek pedagogicznych, przedstawiciele organów prowadzących biblioteki pedagogiczne.

Cele konferencji: przedstawienie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, doświadczeń projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” oraz przykładów działań realizowanych w projektach pilotażowych Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przedstawienie roli i zadań bibliotek pedagogicznych w nowym modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli omówienie kierunku rozwoju zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych w kontekście wprowadzanych zmian planowanie działań związanych z nowymi zadaniami z wykorzystaniem zasobów bibliotek pedagogicznych.

W programie konferencji wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone następującym zagadnieniom:

  • wspomaganie pracy szkół i doskonalenie nauczycieli
  • zarządzanie zmianą w organizacji
  • rozwój zawodowy pracowników
  • planowanie zadań biblioteki z wykorzystaniem posiadanych zasobów

Miejsce: Hotel Fort Piontek, ul. Modlińska 310/312, Warszawa
Termin konferencji: 10-12 października 2013 r.

Nabór: otwarty

Udział w konferencji jest nieodpłatny - uczestnik pokrywa tylko koszty dojazdu na miejsce spotkania konferencji. W przypadku braku możliwości przybycia na spotkanie, prosimy o poinformowanie Organizatora. Po zakończeniu rekrutacji drogą mailową przesłane zostanie potwierdzenie udziału, nie później niż 4 października.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP