Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Seminarium „Bezprawne treści w Internecie - analiza orzecznictwa polskich organów i sądów oraz TSUE”, 19 września 2013 r., Warszawa

Data dodania: 11.09.2013

Na podstawie poniższego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, zapraszamy do skorzystania z 10% RABATU: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/bti/formularz_pr10.php

Problematyka prawna zwalczania bezprawnych treści w Internecie doczekała się na przestrzeni ostatnich lat szeregu istotnych orzeczeń wydanych zarówno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), jak i sądy krajowe, w tym sądy polskie. Wyroki te dotyczyły przede wszystkim ochrony własności intelektualnej oraz dóbr osobistych. Ich adresatem byli zarówno dostawcy treści, jak i pośrednicy internetowi (ISP). W orzeczeniach tych sądy podjęły próbę ustalenia zakresu obowiązków tych podmiotów w zwalczaniu naruszeń praw osób trzecich w Internecie.

Powyższa problematyka będzie przedmiotem wykładów w ramach kolejnej edycji Akademii Prawa Komputerowego. W pierwszej części omówione zostaną różne postacie naruszeń własności intelektualnej oraz dóbr osobistych w Internecie oraz przysługujące w związku z tym roszczenia. Drugi blok poświęcony będzie z kolei prawnym aspektom przygotowywania tego rodzaju postępowań, w szczególności pozyskiwania danych osobowych sprawców naruszeń, a także obowiązków ISP w zakresie przekazywania materiałów na potrzeby tych postępowań, jak i realizacji wydanych już orzeczeń. W trzeciej części przedstawione zostaną z kolei doświadczenia największych pośredników internetowych związane ze zgłaszanymi naruszeniami praw własności intelektualnej i dóbr osobistych.

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/bti/index.php, a w nim m.in.:

  • Spory sądowe w Internecie - podmioty praw vs ISP (wprowadzenie)
  • Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie
  • Naruszenia dóbr osobistych w Internecie
  • Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych
  • Rola ISP w zwalczaniu bezprawnych treści - działania faktyczne oraz funkcja w postępowaniu (realizacja obowiązków współdziałania)
  • Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie z perspektywy ISP
  • Naruszenia dóbr osobistych w Internecie a rola ISP

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., kontakt: pr@cpi.com.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP