Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Seminarium z cyklu Badania Naukowe „Problemy w organizacji naukowych kongresów, konferencji oraz sympozjów”, 18 grudnia 2013 r., Warszawa

W imieniu Centrum Promocji Informatyki zapraszamy na seminarium z cyklu Badania Naukowe „Problemy w organizacji naukowych kongresów, konferencji oraz sympozjów”, które odbędzie się 18 grudnia 2013 r. w Warszawie.

Nad imprezą patronat medialny objął portal sbp.pl

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

  • 475 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym do dnia 6 grudnia 2013 r.
  • 575 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym od dnia 7 grudnia 2013 r.
  • 700 zł + 23% VAT - dla przedstawicieli biznesu

Powyższy koszt obejmuje: udział w seminarium, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie ze strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Rezygnacja z udziału po 11 grudnia 2013 r. lub nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP