Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Konferencja „Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania”, 22-23 listopada 2013 r., Warszawa

Zapraszamy do Zachęty 22 i 23 listopada 2013 roku na ogólnopolską konferencję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z cyklu „Sztuka edukacji” na temat kultury w programach nauczania i możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

http://sztukaedukacji2013.pl/

Pierwszą konferencję z tego cyklu organizuje Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Inicjujemy spotkanie nauczycieli z animatorami i edukatorami, pracującymi na co dzień w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, w celu podkreślenia zalet współpracy tych dwóch środowisk.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pomysł konferencji narodził się wraz ze zmianami w podstawach programów nauczania oraz zapoczątkowaniem dyskusji na temat kształtu edukacji w Polsce. Celem spotkania jest prezentacja możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania.

Sztuka edukacji nie jest kolejną konferencją dla nauczycieli ani sympozjum edukatorów i animatorów kultury. Zauważamy potrzebę spotkania tych dwóch środowisk, dlatego naszą konferencję kierujemy zarówno do jednego, jak i drugiego, i wspólnie ją opracowujemy.

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, animatorów kultury i edukatorów pracujących lub współpracujących z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury na terenie całej Polski.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: kontakt@sztukaedukacji2013.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP