Warsztaty pt. "Digitalizacja zbiorów bibliotecznych", 21-22 oraz 28-29 września 2010 w Warszawie

Warsztaty odbyły się w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w Warszawie, ul. Nowy Świat 69.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP