XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”, 16-17 kwietnia 2015 r., Wrocław

Konferencja odbędzie się w:

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław
Bud. D-21Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP