XI Ogólnopolskie Warsztaty Opracowania Rzeczowego Zbiorów, 3-5 czerwca 2009 w Warszawie

Warsztaty odbędą się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.



Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP