Konferencja towarzysząca KZD SBP - "Nowoczesna biblioteka" , 29-30 maja 2009 w Konstancinie

 • Funkcje nowoczesnej biblioteki w społeczeństwie wiedzy - Dariusz Grygrowski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego [prezentacja]
 • Nowe trendy w architekturze i organizacji przestrzeni w bibliotekach polskich - Danuta Konieczna, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [prezentacja]
 • Społeczny zasięg bibliotek w Polsce. Potrzeby i oczekiwania użytkowników - Katarzyna Wolff, Instytut Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa [prezentacja]
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek publicznych w Polsce - Andrzej Tyws, Dolnośląska Biblioteka Publiczna [prezentacja]
 • Prawo – wyrazem polityki bibliotecznej państwa - Jolanta Stępniak, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej [prezentacja]
 • Praktyczne zagadnienia prawa w działalności bibliotek - Joanna Hetman-Krajewska, Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM [prezentacja]
 • Kształcenie w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce – nowe kierunki - Dariusz Kuźmina, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego[prezentacja]
 • Wiedza i umiejętności zawodowe bibliotekarzy i pracowników informacji – badanie oczekiwań pracodawców - Maria Próchnicka, Małgorzata Jaskowska, Agnieszka Korycińska-Huras, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego [prezentacja]
 • Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy? - Jerzy Krawczyk, Biblioteka Główna AGH [prezentacja]
 • Finanse w bibliotekach. Źródła finansowania działalności bibliotecznej oraz zarządzanie finansami - Bogumiła Urban, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie [prezentacja]
 • Finansowanie samorządowych bibliotek publicznych - Małgorzata Jezierska, Instytut Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa [prezentacja]
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP