Warsztaty „Cywilnoprawna ochrona wizerunku, jako dobra osobistego”, 6 marca 2014 r., Warszawa

9.45-10.00 Rejestracja

10.00-12.00 część I szkolenia

 • Otwarcie szkolenia,
 • Wprowadzenie w tematykę „wizerunku”, „wizerunek” w bibliotece,
 • Rozumienie pojęcia „wizerunek” w języku polskim oraz językach: prawnym i prawniczym,
 • „Wizerunek”, jako dobro osobiste,
 • Eksploatacja „wizerunku” zgodnie z Prawem autorskim; pola eksploatacji „wizerunków” w ramach działalności bibliotekarskiej (w tym działalności: edukacyjnej, wydawniczej, dokumentacyjnej oraz popularyzatorskiej), dobre praktyki w bibliotece w zakresie wykorzystania „wizerunków”,

12.00-12.15 przerwa kawowa

12.15-14.00 część II szkolenia

 • Ochrona wizerunku – roszczenia niemajątkowe i majątkowe,
 • Szczególne postacie wizerunku:
  • Wizerunek dziecka, w szczególności eksploatacja takiego wizerunku przez bibliotekę, w ramach działalności statutowej,
  • Wizerunek sportowca, reprezentanta kadry narodowej oraz członka reprezentacji olimpijskiej,
  • Wizerunek pracownika, zasady rozpowszechniania wizerunków osób zatrudnionych, ze szczególnym uwzględnieniem grupy zawodowej bibliotekarzy,
  • Wizerunek sprawcy przestępstwa, zagadnienia ujawniania i publikowania danych osobowych i wizerunku sprawcy czynu zabronionego,
 • Dyskusja, odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników,
 • Podsumowanie i zakończenia szkolenia.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP