NieKongres Animatorów Kultury, 26-28 marca 2014 r., Warszawa

Program konferencji dostępny jest pod adresem http://www.platformakultury.pl/kategorie/niekongres-program.html

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP