Konferencja „Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014”, 11-12 czerwca 2014 r., Poznań

11 czerwca

 • 10.30 - 11.00: Rejestracja uczestników
 • 11.00-11.10: Otwarcie konferencji

Sesja I

 • 11.10-11.40: Przestrzeń do uczenia, wzmocnienia, wytchnienia, czyli po co wciąż budujemy? [prezentacja, abstrakt] (Ewa Kobierska-Maciuszko, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
 • 11.40-12.10: „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek”: efekty programu. Najważniejsze liczby, przykłady, dobre praktyki [prezentacja] (Piotr Kieżun, Instytut Książki)
 • 12.10-12.40: Przestrzenne odzwierciedlenie publicznych funkcji bibliotek [prezentacja] (Marek Moskal, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, JEMS Architekci, Warszawa)
 • 12.40-13.00: Wręczenie odznaczeń i dyplomów
 • 13.00-13.30: Wystąpienie Dyrektora Biblioteki Raczyńskich, Wojciecha Spaleniaka. Zwiedzanie Biblioteki
 • 13.30-14.30 Obiad

Sesja II

 • 14.30-14.50: Zmiany w organizacji przestrzennej i aranżacji wnętrz bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku [prezentacja, abstrakt] (Andrzej Tyws, Blanka Bobryk, Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu)
 • 14.50-15.10: Małopolskie biblioteki: nowe miejsca, nowe przestrzenie [prezentacja, abstrakt] (dr Wojciech Momot, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)
 • 15.10-15.30: Małe biblioteki – duże szanse. Rozwój infrastruktury bibliotek publicznych województwa podlaskiego [prezentacja, abstrakt] (Ewa Kołomecka, Książnica Podlaska w Białymstoku; Krystyna Sobocińska, Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży)
 • 15.30-15.50: Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach [prezentacja, abstrakt] (Teresa Nalepa, Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach)
 • 15.50-16.00: Kierunek: Biblioteka – od wizytówki do kierunkowskazu, czyli identyfikacja wizualna biblioteki w praktyce [prezentacja] (Marzena Szewczyk-Nelson, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
 • 16.00-16.10 Wystąpienie sponsora: FASTBIND i COLIBRI – nowoczesne metody ochrony zbiorów bibliotecznych [prezentacja] (Mirosław Bugała, TOMACO INTRO)
 • 16.10-16.40 Dyskusja
 • 16.40-17.10 Przerwa kawowa

Sesja III

 • 17.10-17.30: Funkcje biblioteki jako trzeciego miejsca w perspektywie nowych przestrzeni wybranych książnic lubuskich (dr Andrzej Buck, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze)
 • 17.30-17.50: Nowe rozwiązania architektoniczne i modernizacja polskich bibliotek akademickich w latach 2011-2014 [prezentacja, abstrakt] (dr Danuta Konieczna, Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie)
 • 17.50-18.10: Rola bibliotekarza w kształtowaniu przestrzeni bibliotek akademickich na przykładzie nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [prezentacja, abstrakt] (dr Aldona Chlewicka, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • 19.00 Kolacja

12 czerwca

Cd. III sesji

 • 9.00-9.20: Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (dr Anna Wałek, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej)
 • 9.20-9.40: Nowa przestrzeń – nowe możliwości. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego [prezentacja, abstrakt] (Ewa Adaszyńska, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 • 9.40-10.00: Per aspera ad astra czyli o rozbudowie i modernizacji Biblioteki Głównej AGH słów kilka [prezentacja, abstrakt] (Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • 10.00-10.40: Przerwa kawowa

Sesja IV

 • 10.40-11.00: Biblioteka szkolna w nowoczesnym gimnazjum [prezentacja, abstrakt] (Renata Kurasińska, Gimnazjum im. F. Szołdarskiego w Nowym Tomyślu)
 • 11.00-11.20: Nowe aranżacje przestrzenne czyli co nowego w bibliotekach pedagogicznych [prezentacja, abstrakt] (dr Marzena Kowalczuk, Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach)
 • 11.20 Podsumowanie
 • 12.30 Obiad
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP