Konferencja "E-learning wyzwaniem dla bibliotek", 14-15 września 2010 w Warszawie

14 września 2010


9.00-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.30 Oficjalne rozpoczęcie konferencji


I Blok tematyczny  E-learning - teoria, dydaktyka, metodyka
10.30-11.00 Jakość e-edukacji Maria Zając, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
11.00-11.30 Możliwości i ograniczenia wykorzystania e-learningu w kształceniu osób niepełnosprawnych Czesław Ślusarczyk, Pełnomocnik Rektora SGH ds. Osób Niepełnosprawnych
11.30-12.00 Od analizy potrzeb do analizy jakości, czyli jak profesjonalnie stworzyć e-szkolenie Agnieszka Wierzbicka, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
12.00-12.30 Przerwa na kawę


II Blok tematyczny  Metody, techniki i narzędzia e-learningu
12.30-13.00 Praktyczne zastosowania PLatformy LearnWay w edukacji GroMar Łódź
13.00-13.30 Jaka biblioteka dla pokolenie online? Ogólnodostępne narzędzia i skuteczne metody tworzenia środowiska biblioteki w Społecznym Internecie Lechosław Hojnacki, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej
13.30-13.45 Nowoczesne techniki szkoleń e-learningowych firmy ProgMan S.A Paweł Górski, ProgMan S.A.
13.45-14.15 Jak cyfrowi imigranci cyfrowych tubylców nauczali - czyli nie taki Web 2.0 straszny Dorota Janczak, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
14.15-14.30 Systemy biblioteczne firmy MOL Radosław Saj, MOL sp. z o.o
14.30-15.30 Przerwa na lunch


III Blok tematyczny  E-learning - przykłady dobrej praktyki   
15.30-16.00 Szkolenia online z przysposobienia bibliotecznego oraz interaktywna Biblioteka Główna UMCS w SecondLife mgr Rafał Moczadło, Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS Lublin
16.00-16.20 Szwedzkie doświadczenia z e-learningiem Agnieszka Mazurowska, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
16.20-16.40 Poradnik e-learningowy „Biblioteka Jagiellońska dla początkujących" Barbara Bułat, Biblioteka Jagiellońska i Przemysław Kozera, Centrum Zdalnego Nauczania UJ
16.40-17.00 Koncepcja szkolenia bibliotecznego online na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej Anna Sidorczuk, Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej
17.00-17.20 Blended learning jako efektywna metoda nauczania bibliotekarzy. Z doświadczeń Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Krawczuk, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
17.20-17.40 E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza – warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie Maciej Sztorc, Joanna Tarasiewicz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
17.40-18.00 Wykorzystanie e-learningu w szkoleniu bibliografów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Urszula Cimoch, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
18.00-18.20 Przejazd autokarami na kolację
18.30-21.00 Uroczysta kolacja (Restauracja: Hawełka na Wiejskiej, ul. Wiejska 4/6/8)


UWAGA! Uprzejmie informujemy, że nie zapewniamy dojazdu po kolacji do miejsc zakwaterowania. Informacje o komunikacji miejskiej znajdują się na stronie http://www.ztm.waw.pl  Z uwagi na liczne remonty ulic w Warszawie sugerujemy sprawdzenie przed wyjazdem zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.  Lista warszawskich korporacji RADIO TAXI dostępna na stronie http://tanietaxi.com.pl/warszawataxi.html


15 września 2010
8.30-13.30 Warsztaty w salach komputerowych grupa 1 (ul. Nowogrodzka)
13.40-14.30 Obiad dla grupy 1  (Restauracja Amigos. American Steakhouse, Al. Jerozolimskie 119)
9.30-14.30 Warsztaty w salach komputerowych grupa 2 (ul. Raszyńska)
14.40-15.30 Obiad dla grupy 2  (Restauracja Amigos. American Steakhouse, Al. Jerozolimskie 119)


Uwaga! Z przyczyn niezależnych od organizatorów program może ulec niewielkim zmianom.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP