Warsztaty pt. "Digitalizacja zbiorów bibliotecznych", 21-22 oraz 28-29 września 2010 w Warszawie

 

Program warsztatów


Nabór uczestników na obie tury warsztatów zamknięty. Z uwagi na duże zainteresowanie warsztatami, planujemy uruchomienie dodatkowej tury. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową, która będzie podstawą do przygotowania listy uczestników na dodatkowy termin. O dodatkowym terminie warsztatów powiadomimy Państwa we wrześniu.


1 dzień (sala 318)
9:00     powitanie uczestników (D. Kuźmina, E. Stefańczyk)
9:15-10:15 Kryteria wyboru formatu prezencyjnego w bibliotece cyfrowej. Format DjVu w praktyce cz. I- Grzegorz Bednarek
10:20-10:30 Pokaz firmy DDP
10:30-11:15 Kryteria wyboru formatu prezencyjnego w bibliotece cyfrowej. Format DjVu w praktyce cz.II- Grzegorz Bednarek
11:15-11:30 przerwa kawowa
11:30-13:00 Wybrane zagadnienia prawne udostępniania cyfrowych kolekcji i obowiązujące w Polsce prawo autorskie - Rafał Golat
13:00-14:00 lunch
14:00-15:30 Organizacja pracowni reprografii i digitalizacji. Sprzęt i oprogramowanie służące digitalizacji - Włodzimierz Daszewski
15:30-15:45 przerwa kawowa
15:45-17:15 Wielkie projekty digitalizacji zasobów bibliotecznych w Polsce i na świecie - Joanna Potęga
17:15-17:30 dyskusja


2 dzień (sale 331, 312)
I grupa
9:00-10:30 Skanowanie. Edycja grafiki cyfrowej - Dariusz Kozłowski
10:30-10:45 przerwa kawowa
10:45-12:45 Zaawansowana technologia digitalizacyjna - Pokaz firmy DDP
12:45-13:45 lunch
II grupa
9:00-10:30 Zaawansowana technologia digitalizacyjna - Pokaz firmy DDP
10:30-10:45 przerwa kawowa
10:45-11:15 Zaawansowana technologia digitalizacyjna - dokończenie
11:15-12:45 Skanowanie. Edycja grafiki cyfrowej - Dariusz Kozłowski
12:45-13:45 lunch
I grupa
13:45-15:15 Formaty, narzędzia i warsztat digitalizacyjny - Władysław Kolasa
15:15-15:30 Przerwa kawowa
15:30-17:00 Tworzenie książek cyfrowych - Zdzisław Dobrowolski, Michał Krupa
II grupa
13:45-15:15 Tworzenie książek cyfrowych - Zdzisław Dobrowolski, Michał Krupa
15:15-15:30 Przerwa kawowa
15:30-17:00 Formaty, narzędzia i warsztat digitalizacyjny - Władysław Kolasa

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP