I Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Naukowych „Biblioteki naukowe - wyzwania a rzeczywistość”, 9 czerwca 2014 r., Wrocław

9.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.15 Powitanie, słowo wstępne od Organizatorów

10.15 – 12.00 Część I

  • dr Anastazja Śniechowska-Karpińska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), Ewa Matczuk (Biblioteka Politechniki Lubelskiej): Działalność lubelskiego środowiska bibliotekarzy naukowych skupionych w Sekcji Bibliotek Naukowych SBP. 
  • Emilia Lepkowska, Karolina Popławska (Biblioteka Politechniki Poznańskiej): Biblioteka jest firmą. Warto zmienić myślenie… 
  • Maryna Bosacka (Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr), Kiriakos Chatzipentidis (Biblioteka Instytutu Psychologii UWr): Bibliotekarze dyplomowani a deregulacja. Doświadczenia wrocławskie.

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Część II

  • Dyskusja nad Sprawozdaniem z działalności Sekcji Bibliotek Naukowych SBP dot. konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

14.00-15.00 przerwa obiadowa

16.00 – 17.00 Część III

  • Zwiedzanie Wrocławia

17.00 – 18.00 Część IV

  • Dyskusja na temat potrzeby zorganizowania „II Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Naukowych” dot. zawodu bibliotekarza i jego przyszłości w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania.

18.00 – 20.00 Część V

  • Uroczysta kolacja. Zakończenie Konferencji.
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP