I Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Naukowych „Biblioteki naukowe - wyzwania a rzeczywistość”, 9 czerwca 2014 r., Wrocław

9.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.15 Powitanie, słowo wstępne od Organizatorów

10.15 – 12.00 Część I

  • dr Anastazja Śniechowska-Karpińska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), Ewa Matczuk (Biblioteka Politechniki Lubelskiej): Działalność lubelskiego środowiska bibliotekarzy naukowych skupionych w Sekcji Bibliotek Naukowych SBP. 
  • Emilia Lepkowska, Karolina Popławska (Biblioteka Politechniki Poznańskiej): Biblioteka jest firmą. Warto zmienić myślenie… 
  • Maryna Bosacka (Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr), Kiriakos Chatzipentidis (Biblioteka Instytutu Psychologii UWr): Bibliotekarze dyplomowani a deregulacja. Doświadczenia wrocławskie.

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Część II

  • Dyskusja nad Sprawozdaniem z działalności Sekcji Bibliotek Naukowych SBP dot. konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

14.00-15.00 przerwa obiadowa

16.00 – 17.00 Część III

  • Zwiedzanie Wrocławia

17.00 – 18.00 Część IV

  • Dyskusja na temat potrzeby zorganizowania „II Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Naukowych” dot. zawodu bibliotekarza i jego przyszłości w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania.

18.00 – 20.00 Część V

  • Uroczysta kolacja. Zakończenie Konferencji.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP