VI Powiatowa konferencja regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów „Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku”, 16 października 2014 r., Pławniowice

Obszary tematyczne

  • Wkład duchowieństwa w rozwój literatury śląskiej - wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Katarzyna Tałuć
  • Angelus Silesius (1624-1677) – ks. prof. dr hab. Marcin Worbs
  • ks. Gdacjusz Adam (1609-1688) – dr Izabela Kaczmarzyk
  • ks. Leopold Szersznik (1747-1814) – dr Krzysztof Szelong
  • ks. Antoni Stabik (1807 - 1887 ) – prof. dr hab. Jacek Lyszczyna
  • ks. Norbert Bonczyk (1837-1893) – dr Norbert Niestolik
  • bł. ks. Emil Szramek (1887-1942) – dr Halina Dudała
  • Księża protestanccy Śląska Cieszyńskiego – prof. dr hab. Daniel Kadłubiec
  • ks. Johannes Chrząszcz (1857-1928) – ks. dr Piotr Górecki 
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP