Seminarium „Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek: wskaźniki efektywności i dane statystyczne.”, 2 października, Warszawa

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.10
Powitanie uczestników, słowo wstępne 
Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP , przedstawiciel FRSI
11.10 – 11.40 Po co bibliotekom jakość ? ( prof. dr hab. Barbara Elżbieta Zybert)
11.40 – 12.00 O projekcie AFB (dr hab. Artur Jazdon)
12.10 – 12.20 przerwa kawowa
12.20 – 12.40 Prezentacja wyników badań pilotażowych  efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych w ramach  projektu  AFB  (Lidia Derfert-Wolf)
12.40 – 13.00 O badaniach satysfakcji użytkowników  (dr hab. Dariusz Wojakowski)
13.00 – 13.20 Warunki uczestnictwa bibliotek  w projekcie AFB  (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska)
13.20 – 14.30
Panel  dyskusyjny: Co może dać bibliotekom uczestnictwo w projekcie AFB ?
Moderator: dr hab. Ewa Głowacka
Uczestnicy panelu: Blanka  Bobryk, Marek Górski, Danuta Kaczmarek,  Grażyna Leonowicz,  Jolanta Sobielga, Andrzej Tyws,  głosy z sali
14.30 – 15.00 Lunch

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP