Konferencja „Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach - nowy etap automatyzacji bibliotek”, 21 października 2014 r., Warszawa

Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach - nowy etap automatyzacji bibliotek
21 października 2014 r.
 
PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Powitanie gości przez prof. dr. hab. Dariusza Kuźminę, Dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINiSB UW) oraz prof. dr. hab. Dariusza Milczarka, Dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW)

10.15 – 10.25 Powitanie gości przez mgr Elżbietę Stefańczyk, Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Sesja I: Technologia identyfikacji radiowej (RFID) jako technologia przyszłości, Moderator: prof. dr hab. Marta Grabowska, IINiSB UW, CE UW

10.25 – 10.50 mgr Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Rola technologii i innowacji w strategii rozwojowej Unii Europejskiej

10.50 – 11.10 dr Aleksander Sołtysik, Departament Telekomunikacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Stan realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej: Narodowy Plan Szerokopasmowy

11.10 – 11.30 dr inż. Wiktor Sęga, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości, Urząd Komunikacji Elektronicznej Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia do identyfikacji radiowej

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

Sesja II: Zagadnienia normalizacyjne oraz prezentacja aplikacji technologii identyfikacji radiowej (RFID) w wybranych bibliotekach w Polsce, Moderator: mgr Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich

11.45 – 12.15 prof. dr hab. Marta Grabowska, Pracownia Informacji Europejskiej IINiSB UW, CE UW, Normalizacja w zakresie identyfikacji radiowej (RFID) dla bibliotek

12.15 – 12.45 mgr inż. Andrzej Koziara, Kierownik Departamentu Informatycznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, Kierownik Oddziału Obsługi Informatycznej Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego, System RFID Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa eksploatacji

12.45 – 13.05 mgr Joanna Putko, Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej, Nowoczesne formy udostępniania i kontroli zbiorów bibliotecznych w oparciu o system RFID - z doświadczeń Biblioteki Politechniki Białostockiej

13.05 – 13.50 Lunch

Sesja III: Prezentacja aplikacji technologii identyfikacji radiowej (RFID) w wybranych bibliotekach w Polsce, Moderator: mgr inż. Andrzej Koziara, Kierownik Departamentu Informatycznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, Kierownik Oddziału Obsługi Informatycznej Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego

13.50 – 14.10 mgr Izabela Mytko-Schneider, Dyrektor Biblioteki Filologicznej Novum UAM w Poznaniu i mgr Karolina Pogorzelec, Kierownik Sekcji Języków Różnych Biblioteki Filologicznej Novum UAM w Poznaniu Nowoczesna technologia RFID w Bibliotece Filologicznej Novum UAM

14.10 – 14.30 mgr Marta Wójtowicz-Kowalska i mgr Danuta Rebech, Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wykorzystanie technologii RFID do zabezpieczenia i kontroli zbiorów w wolnym dostępie w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

14.30 – 14.45 Dyskusja dotycząca Sesji II i III

14.45 – 15.00 Przerwa na kawę

Sesja IV: Zastosowanie technologii identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach  w Polsce i na świecie, Moderator: prof. dr hab. Marta Grabowska, IINiSB UW, CE UW

15.00 - 15.20 mgr inż. Krzysztof Nowicki, Wiceprezes firmy ARFIDO Sp. z o.o. 10 lat RFID w polskich bibliotekach. Wpływ technologii RFID na zmianę funkcjonowania bibliotek

15.20 - 16.00 Pan Ruud Owens, International Business Development Manager Library Solutions (Przedstawiciel firmy NEDAP, Holandia) Zastosowanie technologii RFID w bibliotekach na świecie

Sesja V: Praktyczne aspekty implementacji technologii radiowej (RFID)  w bibliotekach

16.00 – 16.30 Sesja dyskusyjna z udziałem firm ARFIDO Sp. z o.o. i NEDAP (Holandia)

16.30 Zakończenie konferencji


 
Partner wspierający

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP