Seminarium „Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych” 2-3 września 2010 w Konstancinie

2 września    
11.00-11.15 Otwarcie seminarium
11.15-11.45 Stan badań nad efektywnością i standardami w polskich bibliotekach naukowych - Artur Jazdon
11.45-12.15 Stan badań nad efektywnością i standardami w polskich bibliotekach publicznych - Małgorzata Jezierska
12.15-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.00 Analiza wskaźników efektywności zastosowanych w Bibliotece Elbląskiej w oparciu o normę ISO 11620 - Anna Kaźmierska, Jacek Nowiński
13.00-13.30 Propozycje standardów pracy bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego - Monika Kwaśniak
13.30-14.00 Stan badań nad efektywnością i standardami w polskich bibliotekach pedagogicznych - Grażyna Leonowicz
14.00-16.00 Obiad
16.00-16.15 Próby zbadania funkcjonowania bibliotek pedagogicznych w latach 2002-2009 (komunikat) - Aldona Zawałkiewicz
16.15-16.30 Szanse i zagrożenia w badaniu efektywności bibliotek pedagogicznych (komunikat) - Elżbieta Mieczkowska
16.30-17.30 Dyskusja
18.00-19.30 Spacer
19.30 Kolacja


3 września    
9.00-9.30 Wskaźniki efektywności w nowej edycji normy ISO 11620 - Ewa Głowacka
9.30-10.00 Przegląd wskaźników efektywności stosowanych w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Irlandii - ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek pedagogicznych i publicznych - Teresa Szmigielska
10.00-10.30 Przegląd wskaźników efektywności stosowanych w krajach skandynawskich - ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek pedagogicznych i publicznych - M. Jurowski - odwołane z powodu choroby - dyskusja w zamian
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-11.15 Przegląd wskaźników efektywności stosowanych w Niemczech, Austrii - ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek pedagogicznych i publicznych - Agnieszka Pietryka

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP