Warsztaty „Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”, 23 kwietnia 2015 r., Warszawa - III termin

9.30-10.00 rejestracja, kawa, herbata

10.00 – 15.00 Blok tematyczny

 1. Zmiany w ustawie pod kątem plusów i minusów powołania ABI-ego.
 2. Wymagania formalne wobec osoby pełniącej rolę ABI-ego.
 3. Powoływanie/odwoływanie ABI-ego oraz zgłaszanie go do jawnego rejestru ABI.
 4. Obowiązki ABI-ego wobec osób upoważnionych.
 5. Obowiązki ABI-ego związane z prowadzeniem dokumentacji:
  • polityka bezpieczeństwa,
  • instrukcja zarządzania systemami informacyjnymi,
  • upoważnienia,
  • oświadczenia,
  • ewidencja upoważnień.
 6. Nowe zasady prowadzenia i rejestrowania zbiorów danych osobowych.
 7. Przeprowadzanie czynności kontrolnych na zlecenie GIODO.
 8. Prowadzenie sprawozdań dla GIODO.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP