XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”, 16-17 kwietnia 2015 r., Wrocław

Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Program
16.04 (czwartek)  
9.30 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 Otwarcie III Salonu Nowych Technologii 
11.00 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i gości
11.15 – 12.30 Sesja I – Biblioteki w otoczeniu najnowszych technologii
(moderator: Elżbieta Stefańczyk, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
12.30 – 13.00 zwiedzanie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej
13.00 – 14.00 lunch
14.00 – 16.30 Sesja II – Technologie, urządzenia, systemy biblioteczne
(moderator: Ewa Kobierska – Maciuszko, Centrum NUKAT)
16.30 – 17.00 przerwa kawowa
17.00 – 19.00 Sesja III  - Biblioteki cyfrowe i repozytoria
(moderator: dr Aleksander Radwański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
19.00 kolacja 
 
17.04. (piątek)  
9.00 – 10.30
Sesja IV – Dostęp do informacji i wiedzy: standardy, projekty (moderator dr Anna Wałek)
10.30 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 12.30
Sesja V – Biblioteki publiczne – nowe wyzwania
(moderator: dr Barbara Budyńska, Biblioteka Narodowa)
12.30 – 13.30
Sesja VI – Dyskusja panelowa: „Biblioteki nowej generacji – dokąd zmierzamy?”
(moderator dr Aleksander Radwański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich) 
13.30 obiad
   
 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP