IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”, 11 września 2015 r., Słupsk

Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:

 • Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;
 • Ekologia informacji w bibliotekach;
 • E-społeczeństwo a ekologia informacji;
 • Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Rola informacji w e-społeczeństwie;
 • Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji;
 • Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne;
 • Relacje między informacją a zdrowiem człowieka (np. uzależnienia - przymus bycia w Sieci, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc);
 • E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;
 • Ocena jakości usług informacyjnych;
 • Informacja naukowa a ekologia informacji;
 • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
 • Badanie metod przechowywania informacji;
 • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
 • Selekcja (usuwanie informacji, które utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
 • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
 • Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP