Warsztaty „Autoprezentacja z elementami kreowania wizerunku”, 9 października 2015 r., Warszawa

9.30-10.00 Rejestracja

10.00-15.00 Warsztaty:

  • Autoprezentacja jako umiejętność wyrażania swoich myśli, przekonań, emocji.
  • Budowanie pozytywnego wrażenia w otoczeniu społecznym.
  • Rola kontaktu wzrokowego.
  • Funkcje ekspresji gestów – zgodność przekazu werbalnego i „mowy ciała”.
  • Budowanie poczucia własnej wartości w kontakcie z czytelnikiem.
  • Schematy zachowania w różnych sytuacjach społecznych.
  • Zasady kreowania wizerunku placówki bibliotecznej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP