X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej; 11-13 maja 2016 r,. Gdańsk

Pełen harmonogram obrad

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

 1. Systemy zarządzania jakością (ISO, TQM, Servqual i inne) w bibliotekach, ośrodkach informacji i instytucjach kultury w Polsce i na świecie.
 2. Standardy ewaluacji bibliotek cyfrowych i repozytoriów instytucjonalnych w Polsce i na świecie.
 3. Komunikacja z użytkownikiem w procesach wdrażania systemu zarządzania jakością w bibliotekach.
 4. Badania satysfakcji użytkownika a jakość usług biblioteczno-informacyjnych.
 5. Statystyki biblioteczne – normy i standardy.
 6. Jakość w zarządzaniu informacją.
 7. Biblioteka jako ucząca się organizacja (Learning Organisation)
 8. Czytelnik = użytkownik = klient. Ewolucja czy rewolucja?
 9. Współczesna filozofia jakości w bibliotekach.
 10. Jakość a promocja usług bibliotecznych, usług informacyjnych i usług instytucji kultury. Działalność marketingowa oparto o jakość usług.
 11. Spojrzenie na jakość z trzech perspektyw: użytkowników, pracowników i kadry zarządzającej.
 12. Jakość kształcenia specjalistów usług informacyjnych.
 13. Jakość w działalności naukowej z zakresu bibliologii i informatologii.
 14. Inne związane z tematyką konferencji.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP