Kurs e-learningowy „Podstawy grafiki rastrowej w programie PIXLR”, 23 listopada - 11 grudnia 2015 r.

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej oraz jej obróbki
 2. Sposoby dostępu do aplikacji PIXLR.
 3. Wczytywanie pliku graficznego oraz informacji o pliku. Zapisywanie pliku na dysku komputera oraz w chmurze. Optymalizacja zapisu w zależności od przeznaczenia przygotowywanej grafiki.
 4. Obsługiwane przez program typy plików graficznych.
 5. Metody zapisywania plików graficznych.
 6. Podstawowe operacje przeprowadzane na plik graficznym
  1. Określanie wielkości płótna,
  2. Kadrowanie,
  3. Usuwanie efektu czerwonych oczu,
  4. Ustawienia dotyczące światła i kontrastu,
  5. Wykorzystanie dostępnych efektów: posteryzacja, efekt progu, efekt starego zdjęcia i sepia, zmniejszanie nasycenia, nasłonecznianie, odwrócenie kolorów, przegląd dostępnych filtrów.
 7. Posługiwanie się dostępnymi narzędziami oraz zmiana ich parametrów: współczynnik krycia, wielkości, koloru, nacisku, kształtu.
 8. Praca z warstwami
  1. Wczytywanie grafiki jako nowej warstwy,
  2. Odblokowanie warstwy do edycji,
  3. Stosowanie poznanych narzędzi dla wybranej warstwy,
  4. Wprowadzanie tekstu,
  5. Usuwanie fragmentu zdjęcia i nakładanie zdjęć na siebie – przygotowanie fotomontażu,
  6. Style warstwy.
 9. Maska warstwy
  1. Częściowe maskowanie warstwy,
  2. Stosowanie narzędzi graficznych do maski warstwy
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP