Warsztaty „Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników - flashmob, lipdub, gra miejska”, 15 stycznia 2016 r., Warszawa

9.30-10.00 – rejestracja uczestników

10.00-11.30 – specyfika i teoretyczno-prawne aspekty organizacji flashmobów, lipdubów i gier bibliotecznych, miejskich (prezentacja multimedialna z elementami aktywizującymi)

11.30-11.45 –przerwa kawowa

11.45-14.00 – konstruowanie scenariusza, reguł pracy oraz narzędzi we flashmobach, lipdubach i grach bibliotecznych (warsztat z elementami symulacji)

14.00-14.15 –przerwa kawowa

14.15-15.00– prezentacja, odegranie i omówienie form przygotowanych przez grupy warsztatowe

15.00 – ewaluacja warsztatów, rozdanie certyfikatów

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP