Cykl warsztatów biblioterapeutycznych, 10-11 marca 2016 r., Warszawa

Warsztaty odbywać się będą w godzinach 10.00 - 15.00. Rejestracja rozpoczynać będzie się od godziny 9.30.

Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji - 10 marca 2016 r.

I. Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów

 1. Rodzaje biblioterapii i jej wykrzystanie w edukacji, terapii, profilaktyce i promocji zdrowia dzieci i młodzieży
 2. Warsztat biblioterapeutyczny
 3. O uzdrawiającej mocy dzieła literackiego i innych jego funkcjach. Etapy modelu postępowania biblioterapeutycznego

II. Dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w pracy z dziećmi

 1. Zasady prowadzenia biblioterapii dziecięcej
 2. Wykorzystanie baśni, bajek filozoficznych oraz tekstów terapeutycznych w pracy z dziećmi, w tym:
  1. bajek psychoedykacyjnych
  2. bajek psychoterapeutycznych
  3. bajek relaksacyjnych

III. Odpowiedź literatury na współczesne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

 1. Po co komu plotka? Warsztaty o sile słów na podstawie książki Madonny Jabłka Pana Peabody'ego
 2. Żyć bez sztucznych rajów... (dopalaczy, narkotyków, alkoholu, złudnego świata wykreowanego przez TV i Internet)
 3. Jestem kowalem swojego losu, mam na niego wpływ...
 4. Dobry adres to Człowiek... W dżungli życia znajdź swoje miejsce
 5. W sidłach anoreksji i bulimii

IV. Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci młodzieży. Modele postępowania biblioterapeutycznego

 1. Przeciwdziałający zachowaniom agresywnym
 2. Wzmacniający poczucie własnej wartości
 3. Wspomagający proces adaptacji ucznia w grupie
 4. Wskazujący jak radzić sobie z lękami i stresem

V. Dobór biblioterapeutycznych tekstów refleksyjnych („problemowych”), aktywizujących oraz relaksacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

 1. Afirmacja sensu życia w kontekście biblioterapii
 2. Alternatywne materiały czytelnicze
 3. Dostarczenie prospołecznych wzorców na podstawie prozy i poezji dla młodzieży

VI. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii (logoterapii). Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi

 1. Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów
 2. Elementy arteterapii, muzykoterapii i choreoterapii w pracy biblioterapeuty. Terapeutyczne zabawy słowem i pędzlem
 3. Elementy dramy i innych form teatralnych w działaniach biblioterapeutycznych
 4. Ćwiczenia terapeutyczne z zakresu stymulacji percepcji słuchowej, wzrokowej oraz sprawności manualnej
 5. Neurodydaktyka. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Metody szybkiego czytania

VII. Tworzenie scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych

 

Rozwijanie przez czytanie. Książki różnych kultur i narodów w procesie edukacji i terapii - 11 marca 2016 r.

 1. Kształtowanie tożsamości ucznia poprzez bajki, baśnie i legendy narodowe. Rola „tradycyjnej” legendy w edukacji, wychowaniu i terapii dzieci i młodzieży.
 2. Potrzeba neolegend – reinterpretacja rzeczywistości. legendy miejskie w procesie umacniania związków z regionem.
 3. Magia obrazu i siła słów w baśniowym świecie Kamishibai – warsztaty z wykorzystaniem japońskiej techniki snucia opowieści przy pomocy kart narracyjnych łączących formy teatralne, literackie i plastyczne.
 4. Libańskie, marokańskie i tunezyjskie „Wielkie Księgi Opowiadaczy Świata”.
 5. W poszukiwaniu mądrości życia. Wykorzystanie wielokulturowych bajek filozoficznych w edukacji i terapii.
 6. Włącz książkę, włącz czytanie! Wykorzystanie nowoczesnych form książki w pracy z czytelnikiem (książek multisensorycznych, e-booków, audio-booków i in.).

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP