Warsztaty „Prawa autorskie i prawa pokrewne w działalności bibliotek”, 22 kwietnia 2016 r., Warszawa

Warsztaty odbędą się w godzinach 10-15
Ramowy program:
 1. Zmiany wynikające z ostatnich nowelizacji ustawy:
  1. zmiany dotyczące dozwolonego użytku, w tym użytku bibliotecznego,
  2. wynagrodzenia z tytułu użyczeń bibliotecznych,
  3. korzystanie z dzieł osieroconych,
  4. korzystanie z dzieł niedostępnych w handlu,
  5. zmiany dotyczące czasu ochrony,
  6. likwidacja Funduszu Promocji Twórczości,
 2. Pozostałe, wybrane zagadnienia:
  1. umowy z autorami,
  2. prawa autorskie w stosunkach pracowniczych,
  3. koszty uzyskania przychodów twórców,
  4. usługi reprograficzne a prawo autorskie,
  5. organizacja wystaw a prawa autorskie,
  6. ochrona wizerunków a prawo autorskie,
  7. korzystanie z utworów w Internecie,
  8. rękopisy, kontakty ze spadkobiercami,
  9. przedawnianie się roszczeń.
 3. Pytania i odpowiedzi.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP