Warsztaty „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, Warszawa, 9 czerwca 2016

Program szkolenie obejmować będzie trzy bloki tematyczne:

BLOK I
Autyzm – co wiemy, a co na pewno powinniśmy wiedzieć? 
Uczestnicy dowiedzą się, czym jest autyzm oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu. Zaprezentowane zostaną m.in. filmy obrazujące cechy I zachowania świadczące o zaburzeniu

BLOK II
Jak funkcjonują osoby ze spektrum autyzmu w przestrzeni społecznej, m.in. w bibliotece?  
Ta cześć szkolenia poświęcona będzie trudnościom, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z autyzmem, wynikającym ze specyfiki tej niepełnosprawności (m.in. problemy komunikacyjne, sensoryczne). Podane zostaną sposoby nawiązania kontaktu z nimi oraz wyrobienia  przekonania, że biblioteka jest bezpiecznym miejscem rozwoju intelektualnego, spędzania wolnego czasu, budowania relacji społecznych i uczenia się samodzielności.   

BLOK III
Dlaczego biblioteka powinna być miejscem przyjaznym osobie z autyzmem?
Doświadczenia z realizacji projektu "Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem". Przykłady dobrych praktyk i pomysłów bibliotek na współpracę z osobami z autyzmem. Prezentacja pomocy ułatwiających osobie z autyzmem funkcjonowanie w bibliotece, a bibliotekarzom ich obsługę. Pomoce powstały w oparciu o doświadczenia zebrane podczas współpracy z bibliotekami, terapeutami i osobami z autyzmem. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP