Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”, 6-7 października 2016 r., Wrocław

6 października

10.00-11.00 Rejestracja uczestników

11.00-13.00 Sesja I: Dokumenty życia społecznego – źródło badań i wiedzy praktycznej

 • Dokumenty życia społecznego w badaniach polskich humanistów – dr hab. Aneta Firlej-Buzon (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski) | abstrakt
 • Od memuaru do kolekcji. O drugim życiu druków ulotnych - dr hab. Renata Tańczuk (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski) | abstrakt
 • Jednodniówka jako przedmiot badań i źródło wiedzy praktycznej - dr hab. Małgorzata Derkacz prof. UWr, Katarzyna Jamrozik (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski) | abstrakt
 • Dokumenty życia społecznego w praktyce wtórnego rynku książki – dr hab. Grzegorz Nieć (Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) | abstrakt

13.00-13.30 Przerwa kawowa

13.30-15.00 Sesja II: Praktyki gromadzenia i opracowywania dokumentów życia społecznego

 • Polityka gromadzenia, opracowywania i przechowywania dokumentów życia społecznego w Bibliotece Narodowej - Agnieszka Alberska (Biblioteka Narodowa)
 • Gromadzenie dokumentów życia społecznego – z doświadczeń biblioteki akademickiej - Emilia Słomianowska | abstrakt
 • Specyfika gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego w Sekcji Regionalnej-DŻS Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w ostatnim piętnastoleciu - Teresa Smaga (Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu) | abstrakt
 • Wydawnictwa ciągłe w zbiorach Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - Matylda Filas (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) | abstrakt

15.00-17.00 Obiad w dwóch turach

17.00-18.30 cd. Sesji II

 • Dokumenty życia społecznego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie – przeszłość i teraźniejszość (zarys problematyki) – Małgorzata Zaremba (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie) | abstrakt
 • Efemera w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk– charakterystyka działalności pracowni - Aneta Kwiatkowska (Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska) | abstrakt
 • Katalogowanie papierów wartościowych i telegramów patriotycznych w katalogu centralnym NUKAT: ustalenia bibliograficzne, instrukcje, procedury – Anna Zawadzka (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) | abstrakt
 • Dylematy doboru i Opracowania dokumentów życia społecznego w bibliografii regionalnej – Bożena Lech-Jabłońska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie) | abstrakt

19.00 Kolacja

 

7 października

9.00-10.00 Sesja III: Dokumenty życia społecznego w małych bibliotekach

 • Dokumenty życia społecznego - zbiory niezwykłe Legnickiej Biblioteki Publicznej – Maria Orłowska (Legnicka Biblioteka Publiczna) | abstrakt
 • Archiwum społeczne w bibliotece - Katarzyna Ziętal (Ośrodek KARTA) | abstrakt
 • W trosce o zachowanie świadectw naszej lokalnej przeszłości - zbiory regionalne w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu - Róża Mleczak (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu) | abstrakt

10.00- 10.20 Przerwa kawowa

10.20-11.00 Sesja IV: Przechowywanie – Konserwacja - Digitalizacja

 • Dokumenty życia społecznego – problemy ochrony i propozycje metod konserwacji - Agata Lipińska (Biblioteka Narodowa) | abstrakt
 • Dokumenty życia społecznego w zbiorze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy – charakterystyka i ochrona zasobu – dr Joanna Matyasik (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy) | abstrakt
 • Kolekcje dokumentów życia Społecznego w Bibliotece Śląskiej – Katarzyna Janczulewicz (Biblioteka Śląska w Katowicach) | abstrakt

11.00-12.00 Sesja V: Dokumenty życia społecznego w sieci

 • Formalne , techniczne i praktyczne aspekty ekspozycji dokumentów życia społecznego w bibliotekach cyfrowych – dr hab. Małgorzata Kowalska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) | abstrakt
 • Kolekcja pomorskich dokumentów życia społecznego w zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – Katarzyna Zwierzewicz (Książnica Pomorska) | abstrakt

12.00–13.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

13.00 Obiad

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP