Warsztaty „Prawo pracy dla bibliotekarza”, 24 listopada 2016 r., Warszawa

9.30 - 10.00: rejestracja uczestników

10.00 - 15.00: warsztaty (w tym przerwy kawowe) wg agendy:

  • Wybrane zagadnienia powszechnie obowiązujących regulacji prawa pracy w odniesieniu do pracowników biblioteki (uprawnienie i obowiązki pracodawcy i pracownika; czas pracy; wynagrodzenie; urlop; świadczenia; nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy; ochrona stosunku pracy).
  • Regulacje dotyczące wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego pracowników biblioteki oraz regulamin wynagrodzeń (Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, Dz.U. z 2015 r. poz. 1798).
  • „Ustawa kominowa” w kontekście osób kierujących biblioteką (Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2099).
  • Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora biblioteki (Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406).
  • Formy prawne zatrudnienia pracowników i osób współpracujących z biblioteką. 
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP