XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph. Multibibliotekarstwo, 11-12 maja 2017 r., Gdańsk

Obrady rozpoczną się w czwartek o godz. 9 w PAN Bibliotece Gdańskiej, przy ulicy Wałowej 15.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Konteksty MULTImediów, a więc:

 • media analogowe versus media cyfrowe jako źródła informacji i edukacji czytelnika
 • multimedia w ofercie instytucji sektora GLAM
 • wielowymiarowość usług bibliotecznych
 • multimedia jako narzędzia edukacji
 • standardy opisu i dystrybucji obiektów cyfrowych
 • tworzenie i zarządzanie multimediami 
 • multimedia w pracy z użytkownikami niepełnosprawnymi

Konteksty MULTImarketingu, a więc:

 • mix marketing w działalności instytucji kultury
 • Public Relations w dobie multi-
 • multi channel marketing w działalności instytucji non profit
 • fundraising a finanse bibliotek i innych instytucji sektora non profit
 • crowdsourcing jako wsparcie w funkcjonowaniu bibliotek
 • czytelnik jako prosument

Konteksty MULTIkulturowości, a więc:

 • oferta biblioteki dla mniejszości narodowych
 • biblioteki mniejszości narodowych w Polsce
 • funkcjonowanie książki i innych materiałów w grupach etnicznych w Polsce i na świecie
 • bariery i dobre praktyki w komunikacji i obsłudze biblioteczno-informacyjnej obcokrajowców w Polsce i na świecie

Konteksty MULTIedukacji, a więc:

 • nowe metody i narzędzia edukacji klienta biblioteki
 • oferta edukacyjna instytucji sektora GLAM dla użytkowników
 • narzędzia pracy i komunikacji z użytkownikiem niepełnosprawnym
 • nowe narzędzia w pracy z czytelnikiem (np. gry, webquesty, ryślenie, podcasty, kodowanie, programowanie, warsztaty handmade itp.) 
 • blended learning i e-learning jako metody edukacji czytelnika

Konteksty MULTIkreacji, a więc:

 • literackie multiświaty naszych czytelników – literatura fantasy, sci-fi, nowe gatunki literackie jako inspiracje do pracy z czytelnikiem
 • multibiblioteki, a więc biblioteki działające wieloaspektowo, wielokanałowo
 • czytelnik jako autor, twórca 
 • czytelnik jako animator innych użytkowników i społeczności lokalnej
 • pasje i talenty bibliotekarzy 
 • pasje i talenty czytelników

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP