Warsztaty „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II stopnia, 8-9 lutego 2017 r., Warszawa

Godziny warsztatowe:

 • 8 luty: rejestracja od godziny 9.30, początek warsztatów godzina 10.00
 • 9 luty: początek warsztatów od godziny 9.00

 

Tematyka: 

 1. Czytanie pomaga. Literatura jako narzędzie terapeutyczne. Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 2. Literatura w procesie rozwijania inteligencji emocjonalnej.
 3. Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia w nawiązaniu do priorytetów polityki oświatowej Państwa. Metody i formy zachęcania do czytania. Wykorzystanie nowoczesnych form książki w pracy z czytelnikiem (książek multisensorycznych, e-booków, audio-booków i in.).
 4. Recepcja wartości literatury nacechowanej terapeutycznie. Potencjał terapeutyczny metafor literackich.
 5. Afirmacja sensu życia w kontekście biblioterapii. Dostarczenie prospołecznych, altruistycznych, empatycznych wzorców na podstawie wyselekcjonowanych tekstów z literatury polskiej i obcej.
 6. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD.
 7. Jesteśmy wyjątkowi! Literatura w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym oraz chorującym przewlekle. Metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
 8. Biblioterapia, logoterapia i arteterapia w integracji grupy. Elementy dramy i innych form teatralnych w działaniach biblioterapeutycznych.
 9. Alternatywne materiały czytelnicze (blogi, pamiętniki, adaptacje filmowe, teksty muzyczne dla młodzieży, gry edukacyjne itd.).
 10. Kształtowanie tożsamości odbiorców poprzez legendy i baśnie narodowe. Potrzeba neolegend – reinterpretacja rzeczywistości. Legendy miejskie w procesie umacniania związków z regionem.
 11. Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci i procesu koncentracji oraz rozwoju intelektu.
 12. Tworzenie scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP