VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - w stulecie powstania SBP”, 29 września 2017 r., Słupsk

Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych: 

 • Zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni
 • Zagrożenia płynące z powiększających się zasobów informacyjnych
 • Tsunami informacyjne
 • Inofoholizm, przymus bycia w Sieci
 • E-społeczeństwo a ekologia informacji;
 • Rola informacji w e-społeczeństwie;
 • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
 • Badanie wartości informacji;
 • Globalizacja i inflacja informacji;
 • Badanie metod przechowywania informacji;
 • Ocena jakości usług informacyjnych;
 • Informacja naukowa a ekologia informacji;
 • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
 • Odpowiedzialność za informację i jej skutki społeczne;
 • Selekcja (usuwanie informacji, króre utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
 • Informacja a zdrowie człowieka (np. przymus bycia w Sieci, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc);
 • Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;
 • Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;
 • Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji;
 • Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne;
 • Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa;
 • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
 • Kultura informacyjna a kultura masowa;
 • Kultura informacyjna w kontekście bezpieczeństwa informacji;
 • Kultura informacyjna lekarstwem na choroby informacyjne;
 • Kultura informacyjna. Teoria i praktyka;
 • Konsumpcja informacji;
 • Etyka informacyjna;
 • E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;
 • Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP