Ogólnopolska Konferencja „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych - nowe wyzwania”, 30-31 maja 2017 r., Bydgoszcz

30 maja (wtorek)

 • 10.00-11.00: Rejestracja uczestników, kawa/herbata
 • 11.00-11.15: Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i gości

I blok: Uwarunkowania działalności bibliotek; moderator: Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 • 11.15-12.00: Otoczenie społeczno-kulturowe bibliotek publicznych – Lucjan Bąbolewski, Książnica Pomorska w Szczecinie | abstrakt
 • 12.00-12.30: Biblioteki publiczne wobec samorządowych organizatorów. Pomiędzy ustawą a lokalną praktyką – Piotr Knaś, Małopolski Instytut Kultury | abstrakt
 • 12.30-13.00: Co to znaczy obecnie współpraca merytoryczna, działalność instrukcyjno-metodyczna? – dr Barbara Budyńska, Biblioteka Narodowa
 • 13.00-13.30: Biblioteki publiczne w Czechach – zasady i formy współpracy – Helena Legowicz, Biblioteka Regionalna, Karwina (Czechy) | abstrakt
 • 13.30-13.40: prezentacja firmy IBUK Libra - Zbigniew Jan Meller
 • 13.40-14.00: Dyskusja
 • 14.00-15.00: Obiad

II blok: Model, czy modele współpracy z bibliotekami w terenie? – moderator: Anna Wiśniewska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 • 15.00-15.20: Od nadzoru do współpracy. Działania WBP w Krakowie na rzecz bibliotek województwa małopolskiego – dr Wojciech Momot, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie | abstrakt
 • 15.20-15.40: Nowe technologie i formy kooperacji jako narzędzia sieciowej integracji bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku – Andrzej Tyws, Dolnośląska Biblioteka Publiczne we Wrocławiu | abstrakt
 • 15.40-16.00: Wpływy i relacje - model współpracy biblioteki wojewódzkiej z bibliotekami publicznymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Andrzej Marcinkiewicz, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie | abstrakt
 • 16.00-16.20: Relacje partnerskiej współpracy WiMBP w Bydgoszczy z samorządowymi bibliotekami publicznymi podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego – Beata Malczewska, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy | abstrakt
 • 16.20-17.00: Dyskusja
 • 18.00-19.00: Zwiedzanie w grupach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
 • 19.00: Kolacja

31 maja (środa)

III blok: Czy biblioteki powiatowe są potrzebne? – moderator: Iwona Smarsz, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

 • 10.00-10.20: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – Grażyna Dittrich, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach | abstrakt
 • 10.20-10.40: Jak pracuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej? – Jadwiga Marczewska, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej | abstrakt
 • 10.40-11.00: Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie na rzecz bibliotek publicznych w powiecie - przykłady współpracy – Justyna Lytvyn, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie | abstrakt
 • 11.00-11.30: Dyskusja
 • 11.30-11.45: Przerwa kawowa

IV blok: Biblioteki gminne – same czy w sieci? – moderator: Pawel Braun, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 • 11.45-12.05: Razem – bezpieczniej – Helena Warczok, Gminna Biblioteka Publiczna Psary | abstrakt
 • 12.05-12.25: Rola współpracy bibliotek gminnych z biblioteką powiatową i wojewódzką – na tle nowych wyzwań i zmieniającej się roli biblioteki gminnej w małej społeczności – Elżbieta Miśkiewicz, Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym | abstrakt
 • 12.25-12.45: Zadania biblioteki gminnej w relacji z powiatem i województwem - Elżbieta Rzewuska, Biblioteka w Świętej Katarzynie | abstrakt
 • 12.45-13.05: „Tożsamość” biblioteki - ważny element sukcesu - Agnieszka Musialska, Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej | abstrakt
 • 13.05-13.30: Dyskusja i podsumowanie konferencji
 • 13.30: Obiad

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP