Warsztaty „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” - biblioterapia III stopnia, 5-6 czerwca 2017 r., Warszawa

Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2017 roku w następujących godzinach:

 • 5 czerwca
  • rejestracja 9.30 - 10.00
  • szkolenie 10.00 - 15.00
 • 6 czerwca, szkolenie 9.00 - 14.00

Agenda:

05 .VI. 2017 r. (poniedziałek)

 1. Biblioterapia w procesie kształtowania wartości, postawy szacunku wobec siebie i innych. Promowanie poprzez literaturę wartości moralnych: uczciwości, prawdomówności, odpowiedzialności, życzliwości, sprawiedliwości, mądrości i in.
 2. Potencjał terapeutyczny metafor w utworach literackich (prozie i poezji). Procesy identyfikacji, projekcji, kompensacji, modelowania, racjonalizacji i fantazjowania w pracy z tekstem.
 3. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi i borykającymi się z problemem depresji.
 4. Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci i procesu koncentracji oraz rozwoju intelektu. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.

06.VI. 2017 r. (wtorek)

 1. Biblioterapia w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Jak uczyć dzieci z autyzmem „czytania umysłu”? Rola neuronów pamięciowych i neuronów lustrzanych w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym ucznia.
 2. Kreatywne metody pracy z tekstem. Jak zachęcać do czytania młodego czytelnika.
 3. Biblioterapia w pracy z seniorami, dobór tekstów i metod pracy. Mądrość życiowa „lekcji długowieczności” Dana Buettnera.
 4. Prezentacja scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych przez Uczestników. Tworzenie „bazy pomysłów” twórczych form pracy z książką.
 5. Podsumowanie kursu z zakresu biblioterapii, rozdanie Zaświadczeń.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP