Warsztaty „Gry planszowe w bibliotece”, 29 września 2017 r., Warszawa

9.30-10.00 Rejestracja

10.00-11.30
1. Krótka historia gier planszowych
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć odnoszących się do gier planszowych
3. Źródła informacji na temat gier planszowych
4. Wykorzystanie gier planszowych w bibliotece
- wymiana doświadczeń,
- organizowanie spotkań przy grach planszowych,
- organizowanie warsztatów z projektowania gier planszowych

* przerwa

11.45-13.15
5. Rodzaje gier planszowych – omówienie na przykładach
6. Silnik gry, czyli mechanika – omówienie na przykładach

* przerwa

13.30-15.00
7. Gra typu „euro” – omówienie na przykładach i pokazowa rozgrywka
8. Gra typu „ameritrash” – omówienie na przykładach i pokazowa rozgrywka
9. Gra mieszana (euro + ameritrash) – omówienia na przykładach i pokazowa rozgrywka

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP