Warsztaty „Ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po wejściu w życie RODO”, 7 lutego 2018 r., Warszawa

Rejestracja: godz. 9.30
Rozpoczęcie warsztatów g. 10.00
Zakończenie: ok. g.15.15

1. Nowe przepisy Unii Europejskiej (RODO) w zakresie ochrony danych osobowych zastępujące polskie uregulowania prawne - ogólna charakterystyka zmian.
2. Nowe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
3. Przepisy Unii Europejskiej narzucają konieczność stworzenia nowych polskich aktów prawnych - jakich i gdzie będzie można je znaleźć.
4. Inspektor Ochrony Danych (IOD) w bibliotece zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz przeprowadzanie sprawdzeń z przestrzegania przepisów.
5. Zmiany w zasadach rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych.
6. Kodeksy Postępowania (i ich certyfikowanie) zamiast dotychczas prowadzonej dokumentacji.
7. Pseudonimizacja, współadministratorzy i inne innowacje wynikające z RODO.
8. Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa - do kogo, kiedy i w jakich sytuacjach.
9. Zasady powierzania i udostępniania danych a RODO.
10. Kary, prawa do odszkodowania i inne konsekwencje nieprzestrzegania nowych przepisów.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP